top of page
MÓZGOWNICA - negatyw bez tła.png

Wiele osób kojarzy biofeedback z treningami dla dzieci, elektrodami na głowie, czy grami. 

Metoda ta - choć obecna w Polsce już od wielu lat, ciągle jest odkrywana i budzi wiele pytań.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli nie znaleźliście odpowiedzi na Wasze wątpliwości.

 • Co to jest EEG-Biofeedback ?
  EEG-Biofeedback (neurofeedback) to technologia pozwalająca na odczyt elektronicznej aktywności mózgu, za pomocą elektrod, umieszczonych na skórze głowy oraz prezentację wyników tego odczytu w czasie rzeczywistym. Możlwiości te wykorzystywane są w dwojaki sposób - do wykonania diagnozy (poprzez odczyt wskazań z wybranych punktów i ich analizę) oraz do prowadzenia treningów, gdzie prezentacja bieżących odczytów, za pośrednictwem specjalnego oprogramowania, umożliwia Klientowi naukę kontrolowania aktywności mózgu w poszczególnych obszarach (odpowiedzialnych za różne aktywności).
 • W jakich dziedzinach treningi EEG-Biofeedback sa skuteczne ?
  Neurofeedback i Biofeedback odznaczają się skutecznością w szerokim spektrum zastosowań. Są to najczęściej: - wspomaganie funkcji poznawczych (koncentracja, spostrzegawczość, uważność) - zarówno przez uczniów i studentów jak i ozdrowieńców po Covid-19, - wspomaganie pamięci, - radzenie sobie ze stresem (w tym wypalenie zawodowe, lęki, tzw. busy brain), - bezsenność, - wspomaganie terapii uzależnień, - wspomaganie terapii SI, - wspomaganie terapii logopedycznej, - wspomaganie terapii psychologicznej, - wspomaganie aktywności sportowej, naukowej i biznesowej w zakresie kontrolowania funkcji fizjologicznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie w warunkach stresu. W jakich dziedzinach można poprawić jakość funkcjonowania ? - zwiększenie odporności na stres i umiejętności relaksacji, - nauka, - praca, - wystąpienia publiczne, - kryzysy, - problemy emocjonalne i wychowawcze, - nadpobudliwość psychoruchowa, depresja, problemy z pamięcią i koncentracją, przebyte traumy - sport, - utrzymanie sprawności umysłowej i kreatywności - odbudowa sprawności po Covid-19, czy urazach mózgu. - długotrwały stres, - uzależnienia oraz nieprawidłowe nawyki żywieniowe.
 • Czy na mój mózg będą oddziaływać jakieś fale ? prąd elektryczny ?
  Nie - ta technologia służy tylko do odczytu danych - tak jak EKG odczytuje pracę serca, czy fotografia dokumentuje obraz rzeczywistości. Mózg nie jest stymulowany żadnymi bodźcami, prócz wasnej aktywności.
 • Jeśli nie stosuje się stymuacji mózgu z zewnątrz, to jak to działa ?"
  Elektrody umieszczone na skórze głowy klienta odczytują w czasie rzeczywistym natężenie fal mózgowych w określonych (strategicznych dla danej trudności) obszarach. Specjalistyczne oprogramowanie i aplikacje, wykorzystywane w czasie treningu, powodują, że pojawia się wyraźny obraz, dźwięki lub jest postęp w grze, gdy odczyty potwierdzają pracę mózgu na oczekiwanych parametrach. Gdy tak się nie dzieje - dźwięk / obraz zanika, gra zatrzymuje się lub nie ma w niej sukcesu. W skrócie można powiedzieć, że w czasie treningu EEG-Biofeedback - mózg uczy się sam siebie i funkcjonwania w określony sposób. Wielkokrotne powtarzanie treningu powoduje budowanie się w mózgu ścieżki neuronalnej (jak podczas zwykłego procesu nauki).
 • Jak wyglądają treningi i czy są bezpieczne ?
  Osoba trenująca siedzi zrelaksowana na rozkładanym fotelu z podnóżkiem. Na głowie ma umieszczonych zwykle kilka elektrod (montaż elektrod jest bezbolesny i bezinwazyjny - przykleja się je do skóry z użyciem specjalnej pasty klejącej). W zależności od rodzaju treningu, na ekranie widzi film, grę, lub słyszy muzykę. Jakość przekazu obrazu / dźwięku lub postęp w grze zależy od umiejętności dostosowania częstotliwości fal mózgowych do oczekiwanych. Całość dzieje się w dużej mierze podświadomie. Mózg sam szuka sposobu, by mieć jak najlepsza jakość dżwięki czy obrazu.
 • Skąd wiadomo, jakie dobrać treningi ? Gdzie umieszczać elektrody ?"
  Przed doborem treningów przeprowadza się wywaid dotyczący objawów i trudności, z jakimi boryka się Klient. Powinno się także wykonać badanie QEEG, które dokładnie obrazuje dominujące natężenie fal, w poszczególnych rejonach mózgu (tzw. mapa mózgu). Dopiero na tej podstawie dobiera się konkretne protokoły treningowe w poszczególnych lokalizacjach na głowie lub/i treningi wykorzystujące sygnały ciała równiez spoza mózgu (np. rytm pracy serca, czy przewodność skóry). Zarówno badania jak i treningi są nieinwazyjne i bezbolesne. Aparatura jedynie odczytuje sygnały z ciała.
 • W jakim wieku treningi są najskuteczniejsze ?
  W kazdym wieku warto trenować mózg. Biologicznie - największą plastyczność wykazujemy w wieku szkolnym i wczesnej młodości, ale uczymy się przez całe życie. Ze względu na charakter treningu zaleca się, by uczestnicy byli co najmniej w wieku wczesnoszkolnym.
 • Czy są przeciwwskazania do treningów Biofeedback ?
  Neurofeedback jest technologią nieinwazyjną - nie ma więc niebezpieczeństwa niewłaściwego oddziaływania z zewnątrz. Niejniej jednak, z uwagi na specyfikę terapii (praca mózgu), neurofeedback powinien być prowadzony przez wyszkolonego terapeutę, z użyciem właściwego sprzętu i oprogramowania. Szczególną uważnośc zaleca się zachować w stosunku do osób z epilepsją, doświadczeniami traumy i schizofrenią. Czasami może występować okresowe pobudzenie nerwowe - dlatego wszelkie odczucia, szczególnie świeżo po treningach, należy konsultować z terapeutą.
 • Ile treningów trzeba przejść by był skutek ?
  Liczba treningów uzależniona jest od szybkości, z jaką Klienci się uczą. Statystycznie na znaczący postęp pracuje się przez około 20 - 30 treningów, przy czym pierwsze trwałe efekty powinny być już widoczne po kilku tygodniach. Zwykle młodsze dzieci uzyskują wyniki nieco szybciej, ze względu na większą plastyczność mózgu.
bottom of page